« Richtlijnen Gezonde Voeding verminderen mogelijk kans op depressie»

Gepubliceerd op 08-05-2021

Wetenschappers hebben de gegevens verkregen uit De Maastricht Studie gebruikt om te bepalen of voedingspatronen, waaronder mediterrane voeding, invloed hebben op het ontstaan van depressieve symptomen. Eten volgens de Richtlijnen Gezonde Voeding zou het risico op depressieve symptomen kunnen verlagen.
 
De Maastricht Studie was opgezet om beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van diabetes type 2 en andere chronische ziekten. De 3451 deelnemers zijn tussen de 40-75 jaar en worden inmiddels zeven jaar gevolgd in de tijd. Door middel van vragenlijsten zijn gezondheidsklachten uitgevraagd en is bepaald hoe mensen eten. Van 2857 was informatie beschikbaar over de mentale gezondheid en kon bepaald worden of ze volgens een bepaald voedingspatroon aten. Voedingspatronen die vergeleken zijn, waren een patroon volgens de Richtlijnen Gezonde Voeding (opgesteld in 2015), een mediterraan dieet en DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension).

Na correctie voor verschillende leefstijlfactoren en risicofactoren, zoals het bestaan van hart- en vaatziekten, blijkt dat eten volgens de Richtlijnen Gezonde Voeding kan beschermen tegen het ontstaan van depressieve symptomen. Er werd geen significant beschermend effect gevonden van het mediterraan dieet en DASH, al waren er wel kleine positieve effecten zichtbaar.

Depressie zorgt wereldwijd voor een hoge ziektelast. De Nederlandse onderzoeksgroep geeft aan dat het volgen van een gezond voedingspatroon, zoals aangegeven in de Richtlijnen Gezonde voeding, een effectieve niet-farmacologische preventieve maatregel kan zijn om de incidentie van depressie te verminderen.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 7 mei 2021  VOEDINGSGENEESKUNDE  

Auteur
Cindy de Waard
Referentie(s)
Gianfredi V, Koster A, Odone A, et al Associations of Dietary Patterns with Incident Depression: The Maastricht Study. Nutrients 2021;13(3):1034.

gezond-eten-depressie-1620478002.png