« Inflammatie draagt meer bij aan hartziekten dan cholesterolniveau»

Gepubliceerd op 20-04-2023

Inflammatie is bekend als risicofactor voor hart- en vaatziekten en recent onderzoek suggereert dat het daarvoor zelfs een betere voorspeller is dan het cholesterolniveau. Dat geeft opnieuw een onderbouwing voor de stelling dat ontstekingsprocessen ten grondslag liggen aan de belangrijkste chronische ziektes. In de studie, met meer dan dertigduizend deelnemers, werden de resultaten samengenomen van drie eerdere, gerandomiseerde onderzoeken.
 
De 31.245 patiënten hadden hart- en vaatziekten (of liepen daarop risico) en volgden om die reden statinetherapie. Omdat daardoor de kans op toekomstige cardiovasculaire gebeurtenissen en eventuele sterfte verandert, wijzigt zich ook de relatieve bijdrage daaraan van cholesterolhoogte en inflammatie. Daarom wilden de auteurs de restrisico’s van beide bepalen. Dat deden zij aan de hand van respectievelijk het LDL-cholesterol en de ‘high sensitivity’ variant van C-reactief proteïne (hsCRP). Tevens werd gecorrigeerd voor leeftijd, sekse, BMI, rookstatus, bloeddruk en voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekte.

Uit de resultaten bleek dat het restrisico voor inflammatie significant was geassocieerd met het vóórkomen van cardiovasculaire gebeurtenissen, sterfte daaraan en sterfte door alle oorzaken. Het restrisico cholesterol was daarentegen neutraal voor cardiovasculaire gebeurtenissen en kende een beperkt verband met sterfte. Via hsCRP kan de kans op deze ontwikkelingen dus beter voorspeld worden dan via het LDL-cholesterol.

Inflammatie terugdringen blijkt het belangrijkste aspect van de behandeling te zijn. De auteurs wijzen daarbij op de noodzaak vasculaire inflammatie via preventieve maatregelen – gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, niet roken, gewichtsbeheersing – tegen te gaan. Zij adviseren een gecombineerde aanpak te overwegen door bovenop de statinetherapie ook inflammatie aan te pakken. Hun opmerkelijke bevindingen werden gepresenteerd op de laatste dag van de jaarbijeenkomst van het American College of Cardiology (ACC), in maart 2023.

Referentie(s)
Ridker PM, Bhatt DL, Pradhan AD, et al.; PROMINENT, REDUCE-IT, and STRENGTH Investigators. Inflammation and cholesterol as predictors of cardiovascular events among patients receiving statin therapy: a collaborative analysis of three randomised trials. Lancet. 2023 Mar 3:S0140-6736(23)00215-5.
 


 
Verschenen in  Platform voor Voedingsgeneeskunde april 2023

hs-crp-1681968785.jpg