« Impact van lockdown op gezondheid»

Gepubliceerd op 27-04-2021

ORTHOFYTO April 2021

De Covid-19-lockdowns hebben bij een groep mensen voor negatieve effecten op de gezondheid gezorgd. De eerste studies die deze effecten in kaart proberen te brengen worden inmiddels gepubliceerd. Negatieve effecten op de glucosehuishouding en de cholesterolspiegel zijn gevonden.

Een groep wetenschappers in Slovenië heeft gekeken naar de gezondheidseffecten van een drie maanden durende Covid-19-lockdown bij 38 gezonde volwassenen tussen de 23 en 59 jaar. De groep had voor de lockdown een gemiddelde BMI van 22,5. Door middel van vragenlijsten en bloedmetingen is de gezondheid van de deelnemers in kaart gebracht. De onderzoekers vonden dat mensen gemiddeld iets ongezonder zijn gaan eten, al verminderde de totale energie-inname bij een deel van de groep. De inname van vezels, verzadigde vetzuren en zetmeel nam significant toe. Na de lockdown normaliseerde het voedingspatroon zich weer en nam ook de energie-inname toe tot het oude niveau. De BMI veranderde gedurende het proces niet. Echter, vonden de wetenschappers een stijging van het serumglucose, totaal cholesterol en het LDL-cholesterol. De wetenschappers geven aan dat dit effect mogelijk veroorzaakt kon worden door een verhoogde cortisolspiegel door stress. Het effect was namelijk groter bij de mensen die door werk meer sociale interacties hadden, wat verhoogde angst voor infectie kan veroorzaken. Daarnaast hadden mensen die zich ernstig zorgen maakten over infectie een grotere kans op een verstoorde leverfunctie (specifiek een verhoogde AST-waarde, mogelijk door een verhoogde alcoholinname).

Eerste aanwijzingen in een kleine groep gezonde volwassenen laten zien dat een lockdown meetbare negatieve effecten heeft op de gezondheid. Vervolgonderzoek moet deze effecten in een grotere groep mensen in kaart brengen.

De volledige publicatie kunt u teruglezen op  https://www.mdpi.com/2072-6643/13/4/1082

Bronvermelding:
Bogataj Jontez, N., Novak, K., Kenig, S., Petelin, A., Jenko Pražnikar, Z., & Mohorko, N. The Impact of COVID-19-Related Lockdown on Diet and Serum Markers in Healthy Adults. Nutrients 2021:13(4); 1082.

 
 
 
Tags:

6192-cholesterol-web-1619547911.jpg