« Flavonoïden beschermen bij meeroken»

Gepubliceerd op 03-11-2023

Cotinine, de belangrijkste metaboliet van nicotine, kan worden gebruikt als een marker voor actief roken en als een indicator van blootstelling aan passief roken. In een studie zijn gegevens gebruikt van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2007-2010 en 2017-2018 om de associatie tussen de inname van flavonoïden in de voeding en de niveaus van serum cotinine bij volwassenen te beoordelen.
 
De onderzoekers hebben analyses uitgevoerd op basis van rookstatus om de associaties tussen verschillende flavonoïdeninnamen en serumniveaus van cotinine te verkennen. In totaal werden 14.962 volwassenen in de studie opgenomen.

De bevindingen suggereren een significante correlatie tussen de inname van flavonoïden in de voeding en de niveaus van serumcotinine bij volwassenen. Een hogere inname van totale flavonoïden was omgekeerd evenredig met de niveaus van serumcotinine.

Zes subtypen van flavonoïden zijn onderzocht, namelijk isoflavonen, flavonolen, flavanolen, flavanonen, anthocyanen en flavonen. De inname van deze verschillende flavonoïden hadden elk een specifieke invloed op de niveaus van serumcotinine. Anthocyanen vertoonden het meest uitgesproken effect op het verlagen van serumcotinine. Anthocyanen komen voor in voedingsmiddelen zoals bessen en rode kool.

De resultaten suggereren dat een voedingspatroon dat rijk is aan flavonoïden kan bijdragen aan het verminderen van de schadelijke gevolgen van (mee)roken.

PLATFORM VOOR VOEDINGSGENEESKUNDE 

Auteur
Cindy de Waard
Referentie(s)
Zhu N, Lin S, Yu H, Huang W et al. Association of Dietary Flavonoid Intake with Serum Cotinine Levels in the General Adult Population. Nutrients 2023;15(19):4126.

meeroken-1699009123.jpg