« Macronutriënten en het risico op hart- en vaatziekten

Gepubliceerd op 16-01-2024

11 Jan, 2024  ORTHOFYTO

 

Een recente meta-analyse van 124 prospectieve studies met meer dan vijf miljoen deelnemers biedt inzichten in de complexe relatie tussen de inname van macronutriënten (eiwitten, vetten en koolhydraten) en cardiovasculaire gezondheid. De analyse omvatte studies die variëren in opzet, met deelnemers uit verschillende delen van de wereld, waaronder Europa, Noord-Amerika en Japan.

Wat betreft eiwitinname, werden 15 cohorten met in totaal 286.075 deelnemers bestudeerd in zeven publicaties. Opvallend was dat een hogere totale eiwitinname werd geassocieerd met aanzienlijk lagere prevalentiecijfers voor zowel cardiovasculaire aandoeningen (HVZ) als beroertes. Deze trend werd waargenomen bij zowel dierlijke als plantaardige eiwitinname. De analyse van vetinname omvatte 51 cohorten, met in totaal 966.545 deelnemers. Het resultaat toonde een omgekeerde associatie tussen totale vetinname en algemene sterfte. Meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA) en enkelvoudig onverzadigde vetzuren (MUFA) vertoonden een consistent beschermend effect. Koolhydraatconsumptie, onderzocht in negen artikelen met 20 cohorten en 580.933 deelnemers, wees op een mogelijk ongunstig effect op HVZ. Terwijl een hogere inname van koolhydraten geen significant verband lijkt te hebben met sterftecijfers, komt naar voren dat een toename van koolhydraatconsumptie geassocieerd is met een verhoogd risico op HVZ, vooral bij vrouwen en de algemene bevolking. Deze bevindingen wijzen op de noodzaak van een genuanceerde benadering van koolhydraatbronnen, waarbij de nadruk ligt op het vermijden van overmatig gebruik van geraffineerde koolhydraten, zoals witte rijst. De onderzoekers vonden geen direct verband tussen koolhydraatconsumptie en beroertemorbiditeit.

Hoewel de resultaten opvallende positieve trends in eiwit- en vetinname laten zien, suggereren ze dat een teveel aan koolhydraten, vooral van geraffineerde bronnen, mogelijk schadelijk kan zijn voor cardiovasculaire gezondheid.

Bronvermelding:
Ma, Y., Zheng, Z., Zhuang, L., Wang, H., Li, A., Chen, L., & Liu, L. (2024). Dietary Macronutrient Intake and Cardiovascular Disease Risk and Mortality: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Nutrients, 16(1), 152.

Auteur Cindy de Waard is farmaceutisch wetenschapper en natuurgeneeskundige. Ze is auteur en werkt als freelance medisch tekstschrijver voor verschillende organisaties en tijdschriften. Daarnaast heeft ze een in darmgezondheid gespecialiseerde praktijk.
 
 

6979-hart1001-web-1705392675.png