De BICOM-Bioresonantietherapie

DE BICOM-2000® BIORESONANTIETHERAPIE:

Informatie-uitwisseling tussen cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Dat gebeurt via bepaalde frequenties.

In een gezond lichaam functioneert deze uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel op een goede manier functioneren.

Als er echter gifstoffen, bacteriën, virussen, parasieten en allerlei soorten straling op het lichaam inwerken, kan de communicatie tussen de cellen verstoord worden. En een verstoorde celcommunicatie kan uiteindelijk leiden tot allerlei ziekteverschijnselen, zoals pijnen, allergieën, chronische vermoeidheid enz.

Met de BICOM-2000® bioresonantietherapie worden de kenmerkende frequenties van de ziekmakende stoffen getest en wordt de invloed ervan op het lichaam bepaald. Dit gaat snel en absoluut pijnloos.
Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën aanwezig zijn en welke belastingen de patiënt ziek maakt.

Tijdens de therapie worden de storende frequenties door de BICOM-2000® omgezet tot therapiefrequenties die vervolgens via elektroden aan het lichaam worden toegediend, zodanig dat de verkeerde frequenties worden geneutraliseerd. Het lichaam kan zich weer herstellen.