De BICOM-2000®

Het verloop van de BICOM-2000® bioresonantietherapie gaat als volgt:

  • Anamnese bepalen: patiënt vult (thuis) voorafgaand aan het intake gesprek een uitgebreide vragenlijst in.
  • Intakegesprek: de ingevulde vragenlijst wordt uitgebreid doorgenomen en zonodig aangevuld. Hierdoor krijgt LYLL inzicht in de problematiek.
  • Testen met behulp van de BICOM-2000®: met een specifieke, pijnloze test kan LYLL o.a  uitzoeken of er b.v. een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen en/of bepaalde organen verzwakt zijn. Of dat er stoffen in het lichaam aanwezig zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de oorzaak van de ziekte worden opgespoord.
  • Op basis van het intakegesprek en de resultaten van de test met de BICOM-2000® wordt de problematiek inzichtelijk en kan er een behandelplan worden opgesteld.