« Binding van nutriënten en cholesterol aan het SARS-CoV-2 spike-eiwit»

Gepubliceerd op 02-03-2021

01 Mar, 2021  ORTHOFYTO 

 

Verschillende onderzoeken laten zien dat tekorten aan specifieke vitaminen en mineralen, zoals vitamine D en selenium, een ernstig verloop van Covid-19 in de hand werken. Nieuw onderzoek laat zien hoe verschillende voedingsstoffen interacteren met het SARS-CoV-2-virus en zo invloed uitoefenen op de infectiegevoeligheid. Stoffen waaronder, vitamine D, A en K kunnen een interactie aangaan met het spike-eiwit en zo binding met de ACE2-receptor remmen. Bovendien blijkt dat cholesterol juist de binding van het spike-eiwit met de ACE2-receptor bevordert. Dit zou ook verklaren waarom een hoog cholesterol een risicofactor is voor een ernstig verloop van Covid-19.

Om goed te binden met de ACE2-receptor moet het spike-eiwit van het SARS-CoV-2-virus zich enigszins openen. Binding van verschillende stoffen aan een gedeelte van het spike-eiwit zorgen er echter voor dat de spike gesloten blijft, waardoor het minder goed met ACE2 kan binden. Hierdoor verlaagt de infectiegevoeligheid. Door middel van een computermodel vonden de wetenschappers dat vitamine D, retinoïden, vitamine A en vitamine K in staat zijn om de spike in zijn gesloten vorm te stabiliseren. Ook dexamethason, het medicijn dat momenteel ingezet wordt bij de behandeling van ernstige Covid-19, is hiertoe in staat. Daarnaast hebben de wetenschappers gekeken naar de effecten van cholesterol op het spike-eiwit. Het model toont aan dat binding van cholesterol aan het spike-eiwit er juist voor zorgt dat de spike in de open conformatie komt te staan, waardoor binding met de ACE2-receptor juist verbetert.

De bevindingen geven een eerste verklaring voor de therapeutische en profylactische werking van nutriënten bij SARS-CoV-2. De data verkregen uit het computermodel kunnen nu verder getest worden in laboratoriumonderzoek.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202015639

Bronvermelding:
Shoemark, D. K., Colenso, C. K., Toelzer, C., Gupta, K., Sessions, R. B., Davidson, A. D., ... & Mulholland, A. J. (2021). Molecular Simulations suggest Vitamins, Retinoids and Steroids as Ligands of the Free Fatty Acid Pocket of the SARS‐CoV‐2 Spike Protein. Angewandte Chemie.

 
 
 

covid-ortho-fyto-6142-ace2-web-1614679648.jpg