« Instabiel microbioom geassocieerd met metabole aandoeningen op latere leeftijd»

Gepubliceerd op 05-03-2021

5 maart Platform voor Voedingsgeneeskunde

Mensen met metabole aandoeningen, waaronder leververvetting, vertonen een instabiel darmmicrobioom en een verminderde diversiteit van darmbacteriën. Hierdoor kunnen pathogene bacteriën zich beter handhaven en ontstaat er een grotere gevoeligheid voor dysbiose-gerelateerde ziekten zoals diabetes type 2. Deelnemers die tijdens een vijfjarige studie leververvetting of diabetes ontwikkelden, bleken bij aanvang van de studie al significantie veranderingen in de microbiota te vertonen. Het microbioom kan daarom mogelijk van voorspellende waarde bij het bepalen wie een verhoogd risico heeft op de ontwikkeling van metabole aandoeningen.
 
Tijdens de vijfjarige studie werd bij 1282 deelnemers twee ontlastingsmonsters afgenomen. De onderzoekers probeerden op basis van de verschillen tussen deze twee monsters te bepalen of er factoren zijn die geassocieerd zijn met een instabiel microbioom en het ontstaan van metabole aandoeningen.

Opvallend was dat de samenstelling van het microbioom relatief stabiel bleef gedurende het onderzoek. De grootste instabiliteit werd gevonden bij mensen met leververvetting en diabetes. Bij deze mensen werd tevens vaker een overgroei aan enterobacteriaceae en escherichia/shigella gevonden. Deelnemers die bij aanvang van de studie nog klachtenvrij waren, maar gedurende de studie leververvetting of diabetes ontwikkelden, bleken na analyse van de monsters aan het begin van de studie al specifieke verstoringen in het microbioom te hebben. Deze veranderingen werden gevonden in clostridium-cluster XIVa welke betrokken is bij de stofwisseling van fosfatidylcholine en de vetzuursynthese.

Daartegenover staat dat vrouwen en deelnemers met een gezonde exocriene pancreasfunctie juist een stabieler microbioom hadden.

Auteur
Cindy de Waard
Referentie(s)
Frost F, Kacprowski T, Rühlemann M, et al Long-term instability of the intestinal microbiome is associated with metabolic liver disease, low microbiota diversity, diabetes mellitus and impaired exocrine pancreatic function. Gut 2021;70:522-530.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 5 maart 2021

leververvetting-1614930716.png