« Voorkomt vitamine D longinfecties bij COVID-19?»

Gepubliceerd op 19-02-2021

Platform voor Voedingsgeneeskunde

Een meta-analyse van RCT’s, nog in de vorm van een preprint, toont aan dat infecties van hogere en lagere luchtwegen kunnen worden voorkomen door suppletie van vitamine D.1 Ze bevestigt de conclusie van een meta-analyse uit 2017. Maar de onderzoekers haasten zich op te merken dat de betekenis bij longproblemen door COVID-19 uit andere studies moet blijken.
 
In 2017 waren er al 25 RCT’s die tezamen genomen het preventieve effect aantoonden. Intussen zijn er (tot mei 2020) nog eens twintig bijgekomen, reden voor een groep wetenschappers wereldwijd om opnieuw een analyse te maken. Niet alleen in de eerste, maar ook in de tijdens coronatijd verschenen tweede meta-analyse is de relatie tussen vitamine D en de luchtwegen los van COVID-19 onderzocht. In de laatste werden de gegevens geanalyseerd van 46.331 personen van 0 tot 95 jaar die deelnamen aan 42 (25 + 17) dubbelblinde, in achttien landen uitgevoerde RCT’s. Daarin werd een hoge dosis vitamine D vergeleken met een lage dosis en/of een placebo.

De belangrijkste uitkomst was dat vitamine D in vergelijking met een placebo het risico op luchtweginfecties significant verminderde. Dat was het geval bij dagelijkse toediening, voor doseringen tussen 10 en 25 mcg per dag en bij een suppletieduur van maximaal twaalf maanden.

Bewijs voor de betekenis bij de huidige pandemie moet mede worden opgebouwd uit studies waarin dat de afgelopen tijd expliciet is onderzocht. En die laten ook effect zien.2 Vooralsnog bevat het hier besproken onderzoek nog de conclusie: ‘The relevance of these findings to COVID-19 is not known and requires investigation.’

Auteur
Ton Geurtsen
Referentie(s)
1 Jolliffe DA, Camargo CA, Sluyter JD, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis of aggregate data from randomised controlled trials. Preprint. medRxiv. 2020;2020.07.14.

2. https://voedingsgeneeskunde.nl/vg-21-6/voedingsstoffen-kunnen-doorbraak-coronacrisis-betekenen


 
Verschenen in de nieuwsbrief van 19 februari 2021 Platform voor Voedingsgeneeskunde 

vit-d-covid-1613720916.png