« Synergetisch effect van combinatie probiotica en vitamine D»

Gepubliceerd op 12-02-2021

Platform voor voedingsgeneeskunde

In een recente review zijn de gezondheidseffecten van een gecombineerde suppletie van vitamine D en probiotica bij kinderen en volwassenen in kaart gebracht. De auteurs concluderen dat een gecombineerde suppletie van vitamine D en probiotica bijdraagt aan gezondheid op zowel fysiologisch als psychologisch gebied en mogelijkheden biedt bij de behandeling van chronische aandoeningen.
 
De laatste tijd verschijnen er in de literatuur steeds meer aanwijzingen voor een synergetisch effect tussen vitamine D en probiotica. Probiotica ondersteunen de opname van vitamine D in de darm en verhogen de expressie van de vitamine D-receptor. Tegelijkertijd lijkt de VDR-status cruciaal voor het reguleren van de activiteit van probiotica en het moduleren van hun anti-inflammatoire, immuunmodulerende en anti-pathogene effecten.

De auteurs includeerden zeven gerandomiseerde en gecontroleerde studies, met een laag risico op bias. Zes ervan waren dubbelblind, de onderzoeksduur was zes tot twaalf weken en het totaal aantal deelnemers per studie bedroeg 50-105. Er is gekeken naar gezondheidseffecten bij schizofrenie, zwangerschapsdiabetes, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, polycysteus-ovariumsyndroom, osteopenie, prikkelbare-darmsyndroom en darmkrampjes bij baby’s. De gecombineerde suppletie werd vergeleken met placebo, vitamine D alleen, lage dosis vitamine D en probiotica alleen gecombineerd met een lage dosis vitamine D.

De gecombineerde suppletie liet grotere gezondheidseffecten zien dan de verschillende controlegroepen bij alle studies, behalve bij een studie in relatie tot IBS. De effecten waren: vermindering in ernst van de aandoening, verbetering in mentale gezondheid, metabole parameters (voornamelijk insulinegevoeligheid), dyslipidemie, inflammatie, antioxidantcapaciteit en verminderd gebruik van zorg.

De auteurs benadrukken dat er meer studies nodig zijn bij andere ziektebeelden en bij verschillende populaties om deze resultaten te bevestigen en om de optimale vorm, samenstelling en frequentie van deze gecombineerde suppletie te ontrafelen.

Auteur
Andrea van Vuuren
Referentie(s)
Abboud M, Rizk R, AlAnouti F, Papandreou D et al.The Health Effects of Vitamin D and Probiotic Co-Supplementation: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Nutrients, 2021, 13.1: 111. https://doi.org/10.3390/nu13010111
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 12 februari 2021 Platform voor Voedingsgeneeskunde 

vit-d-1613141663.png