« Leefstijl en obesitas beïnvloeden uitkomst COVID-19»

Gepubliceerd op 12-02-2021

Platform voor Voedingsgeneeskunde

Onderzoeksgroepen van het ErasmusMC, het LUMC en het VUMC publiceerden onlangs hun overzichtsartikel over obesitas en leefstijl in relatie tot COVID-19.1De auteurs concludeerden dat er grote noodzaak is om een gezonde leefstijl krachtiger onder de aandacht te brengen en te ondersteunen.
 
Onderwerp van deze review is de link tussen obesitas, chronische aandoeningen, leefstijlfactoren en het immuunsysteem. Bovendien stellen de auteurs maatschappelijke interventies voor om de algemene immuniteit te versterken. Na screening werden 215 publicaties grondig geanalyseerd.

Belangrijke punten die hieruit naar voren kwamen: obesitas en chronische (metabole) ziekten verslechteren de prognose van COVID-19. Op verschillende niveaus is obesitas nadelig voor het functioneren van het immuunsysteem. Obese patiënten bevinden zich in een chronisch verhoogde pro-inflammatoire status, onder andere meetbaar door het verhoogde cytokinegehalte (lokaal in vetweefsel en systemisch). Daarnaast leggen de auteurs een verband tussen obesitas en de verhoogde gevoeligheid van de ACE2-receptoren, waar het COVID-19-virus aan hecht, de hemostase (lokale vasoconstrictie en bloedplaatjesaggregatie) en comorbiditeit van met name hart- en vaatziekten.
Een andere vaststelling is de invloed van leefstijl op het immuunsysteem. Overmatige voeding, gebrek aan lichamelijke activiteit, roken en alcohol hebben een aantoonbaar remmende invloed op het immuunsysteem. Slaapverstoring en stress verhogen de cortisolwaarde en hebben daarmee ook invloed op de immuunrespons.

Ten slotte concluderen de auteurs dat obesitas en chronische (metabole) ziekten met hun onderliggende oorzaken het immuunsysteem aantasten en individuen gevoelig maken voor infecties. Ze pleiten ervoor om een gezonde leefstijl meer onder de aandacht te brengen en te ondersteunen. Op maatschappelijk niveau betekent dat gezondheidseducatie op alle niveaus (individuen, zorgverleners, instituten, overheid), het aanpassen van de omgeving om dit te faciliteren (bemoeilijken van het aanbod van ‘slechte voeding’ en vergemakkelijken van beweegmogelijkheden) en wettelijke regulering (belasting, prijsverhogingen, verbod en beperking van advertentiemogelijkheden). Deze publicatie ondersteunt het in 2018 afgesloten Nationaal Preventieakoord.2
Auteur
Andrea van Vuuren
Referentie(s)
de Frel, D., et al. The impact of obesity and lifestyle on the immune system and susceptibility to infections such as COVID-19.Frontiers in nutrition, 2020, 7: 279.
Nationaal Preventieakkoord.www.nationaalpreventieakkoord.nl (2018).


Verschenen in de nieuwsbrief van 12 februari 2021 Platform voor Voedingsgeneeskunde 

leefstijl-covid-1613141921.png