« Kans op hart- en vaatziekten hangt nauw samen met slaapkwaliteit»

Gepubliceerd op 14-02-2020

Voldoende en kwalitatief goede slaap is belangrijk om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen. Dat concluderen wetenschappers op basis van een studie naar het slaapgedrag van enkele honderdduizenden personen van middelbare en oudere leeftijd. Hun gegevens werden ontleend aan de Britse Biobank en besloegen de periode 2006-2010.
 
Het onderzoek, met 385.292 deelnemers, wijkt af van eerdere analyses waarin één of soms enkele aspecten van de slaap in verband zijn gebracht met een grotere kans op hart- en vaatziekten of op coronaire hartziekte dan wel beroerte afzonderlijk. In deze publicatie is via zelfrapportage een vijftal slaapgedragingen in onderlinge samenhang op dit risico onderzocht, waarna een slaapscore van 0 (slechtste resultaat) tot 5 (beste resultaat) werd toegekend. Op basis van eerdere bevindingen werd een gezond slaapgedrag omschreven als:

vroeg chronotype (relatief vroege tijd van naar bed gaan);
zeven tot acht uur slaap per dag;
weinig of geen last hebben van slapeloosheid;
afwezigheid van snurken;
geen overmatige slaperigheid overdag.
Daarnaast hielden de onderzoekers rekening met de invloed van een genetische predispositie om eerder hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Daartoe werd een genetische score berekend voor de kans op coronaire hartziekte of beroerte.

De follow-up duurde 8,5 jaar en in deze periode ontwikkelden 7280 deelnemers hart- en vaataandoeningen: 4667 gevallen van coronaire hartziekte en 2650 beroertes. Wanneer degenen met score 5 werden vergeleken met degenen met score 0 tot 1, bleken grote verschillen. De kans om hart- en vaatziekten te ontwikkelen was in de eerste categorie 35% lager dan in de tweede categorie. Uitgesplitst was het risicoverschil 34% voor coronaire hartziekte en eveneens 34% voor beroerte. Het gaat hier om correlaties en niet om aangetoonde causaliteit. Maar indien bewezen, zou ten minste 10% van deze cardiovasculaire gebeurtenissen niet hebben plaatsgevonden als iedereen een score 0 tot 1 had behaald.

De verbanden golden voor mensen met zowel een laag, gemiddeld als hoog genetisch risico voor hart- en vaatziekten. Wanneer er een dergelijk risico is, zo stellen de auteurs, kan dat door een gezond slaappatroon verlaagd worden. Omgekeerd ondermijnt een ongezonde slaap bij mensen zonder genetische predispositie hun aangeboren bescherming.

Auteur
Ton Geurtsen


Referentie(s)
Fan M, Sun D, Zhou T, Heianza Y, Lv J, Li L, Qi L. Sleep patterns, genetic susceptibility, and incident cardiovascular disease: a prospective study of 385 292 UK biobank participants. Eur Heart J. 2019 Dec 18. https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz849/5678714 
 
Verschenen in de nieuwsbrief VOEDINGSGENEESKUNDE van 14 februari 2020

slaapkwaliteit-1581668977.png