« Steeds meer aandacht voor het vrouwenhart!»

Gepubliceerd op 07-02-2020

Vrouwen worden gemiddeld 3,5 jaar ouder dan mannen, maar ze brengen gemiddeld 5 jaar meer door in een slechte gezondheid. Zorguitgaven voor vrouwen zijn €9,2 miljard hoger dan voor mannen, extra zorgkosten tijdens zwangerschap en kraamperiode zijn daarbij niet meegeteld. Toch worden vrouwen vaak op dezelfde manier behandeld als mannen.
 
Dat terwijl er duidelijke man-vrouwverschillen bestaan bij onder meer hart- en vaatziekten, diabetes, reuma, migraine, autisme, ADHD en depressie. Maar liefst 1 op de 4 vrouwen overlijdt ten gevolge van hart- en vaatziekten. Meer dan de helft van de hartinfarcten van vrouwen wordt niet herkend. Voor de grote verschillen is er in de geneeskunde lange tijd nauwelijks aandacht geweest.

Daar is wel langzaam verandering in aan het komen. Zo is er steeds meer aandacht voor het vrouwenhart. Cardioloog Angela Maas opende al in 2003 een speciale polikliniek voor vrouwen met hartklachten en ze is de eerste hoogleraar cardiologie voor vrouwen. Zij is een van de keynotes op het Voedingsgeneeskunde Congres op 15 mei met als thema Man vs Vrouw: personalised health. 
 
Verschenen in de nieuwsbrief  VOEDINGSGENEESKUNDE van 29 januari 2020

Referentie(s)
1. https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/magazine/2017/09/29/zo...

2. https://www.womeninc.nl/vrijepagina/overzicht-feiten-gender-en-gezondhei...

3. https://www.hartstichting.nl/nieuws/nieuwe-verschillen-tussen-mannen-vro..

vrouw-hart-1581068271.png