« Vrouwen lopen meer kans op hersenbloeding bij te laag LDL-cholesterol»

Gepubliceerd op 01-05-2019

Het tijdschrift Neurology voegt nieuw materiaal toe aan het gecompliceerde verband tussen het lipidenniveau en de kans op vaataandoeningen: een erg laag LDL-cholesterol verhoogt de kans op een hersenbloeding. Dat blijkt althans uit de gegevens van bijna 28.000 vrouwen, van wie de gezondheidssituatie werd gevolgd over een periode van ruim negentien jaar.
 
In de prospectieve cohortstudie werd gebruik gemaakt van gegevens uit de langlopende Women’s Health Study. Dat bood de mogelijkheid specifiek te kijken naar risicofactoren voor vrouwen, die vaker dan mannen worden getroffen door een hersenbloeding. Bij 27.937 vrouwen werd het verband met het risico op hersenbloeding in kaart gebracht voor het totale cholesterol, het LDL-cholesterol, het HDL-cholesterol en het triglyceridengehalte.

In de gemiddeld 19,3 jaar dat zij werden gevolgd, kregen 137 vrouwen een hersenbloeding. Statistisch kenden de resultaten de vorm van een U-curve: zowel degenen met het laagste (<1,8 mmol/l) als degenen met het hoogste LDL-cholesterol (≥ 4,1 mmol/l) liepen een hoger risico op een hersenbloeding. Dat verband was echter alleen in het eerste geval significant. In cijfers uitgedrukt betekende het dat in vergelijking met degenen van wie het LDL-cholesterol schommelde tussen 2,6 en 3,4 mmol/l, het risico 2,17 maal hoger lag voor vrouwen met een LDL-cholesterol onder 1,8 mmol/l. Geen significante risicoverhoging werd gevonden bij gehaltes tussen 1,8 en 2,6 mmol/l en tussen 3,4 en 4,1 mmol/l.

Voorts werd een verband aangetroffen met een laag triglyceridenniveau. De vrouwen in het laagste kwartiel bleken een significant verhoogde kans te hebben op een hersenbloeding ten opzichte van de vrouwen in het hoogste kwartiel. Dat gold vooral voor de subarachnoïdale hersenbloeding (SAB), die plaatsvindt in de ruimte tussen de hersenen en de schedel. Dit type kom op relatief jongere leeftijd voor en maakt ongeveer 5% van het totaal aantal hersenbloedingen uit.

Noch met het totaalcholesterol noch met het HDL-cholesterol werd een significant verband gevonden.
 
Referentie(s)
Rist PM, Buring JE, Ridker PM, Kase CS, Kurth T, Rexrode KM. Lipid levels and the risk of hemorrhagic stroke among women. Neurology. 2019 Apr 10.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30971484

web-vrouw-beroerte-1556709213.jpg