« Gunstige resultaten poeptransplantatie bij kinderen met autisme»

Gepubliceerd op 01-05-2019

Platform voor Voedingsgeneeskunde  1 mei 2019

In een recente publicatie konden onderzoekers gunstige effecten laten zien van een speciaal soort poeptransplantatie bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 
 
In een open label studie die voorafgaand aan deze publicatie werd uitgevoerd kregen 18 kinderen met ASS een behandeling van 10 weken; een voorbehandeling met vancomycine (twee weken) gevolgd door een darmreiniging. Daarna volgde dagelijks een maagzuurremmer en een poeptransplantatie van gezonde donoren gedurende zeven tot acht weken. Hierop volgde een observatieperiode van acht weken. De onderzoekers stelden een 80% reductie van de maagdarmklachten vast en een langzame maar gestage verbetering van de belangrijkste ASS-symptomen. Tegelijkertijd bleek dat de diversiteit van het darmmicrobioom inclusief de gunstige bacteriën (bifidobacteriën en prevotella) significant was toegenomen na de poeptransplantatie.

In deze studie werden dezelfde 18 deelnemers twee jaar later opnieuw gezien. Twee jaar na de behandeling was er nog steeds sprake van 58% verbetering van de maag-darmklachten. Middels een professionele evaluatie werd een vermindering van 45% van de ASS-symptomen vastgesteld (spraak, sociale interactie en gedrag) vergeleken met de periode voordat de behandeling begon.

Maar liefst 30-50% van alle mensen met autisme heeft chronische maag-darmproblemen, zoals obstipatie en/of diarree die jarenlang kunnen aanhouden. Deze chronische ongemakken kunnen aandachts- en leerproblemen tot gevolg hebben en gedrag nadelig beïnvloeden. In dit onderzoek bleek de behandeling op de lange termijn veilig en lijkt poeptransplantatie een potentiële behandeling voor kinderen met ASS die maagdarmproblemen hebben. In een groter placebogecontroleerd onderzoek zal meer bevestiging gevonden moeten worden.

Referentie(s)
Kang, Dae-Wook, et al. Long-term benefit of Microbiota Transfer Therapy on autism symptoms and gut microbiota. Scientific reports, 2019, 9.1: 5821. https://www.nature.com/articles/s41598-019-42183-0

poepbacterien-1556707515.jpg