« Inname van vetten lijkt niet geassocieerd met colorectale kanker»

Gepubliceerd op 01-03-2019

Vergroot een hoge inname van vet via de voeding het risico op dikkedarmkanker? En als dat zo is, verschilt dat effect dan per soort vet? Onderzoekers uit Zuid-Korea publiceerden onlangs de eerste meta-analyse sinds 2011 naar dit controversiële verband. Hun conclusie: dat verband valt niet aan te tonen.
 
Een ongezonde samenstelling van de voeding geeft een grotere kans op colorectale kanker, maar het is onduidelijk welke rol vetten daarbij spelen. In deze meest actuele studie, gebaseerd op medische databases van januari 1990 tot juni 2018, kon dit verband worden onderzocht aan de hand van achttien studies die overbleven na toepassing van kwaliteitscriteria: tien uit de Verenigde Staten, vier uit Europa en vier uit Azië.

De resultaten lieten geen relatie zien tussen een hogere totale vetinname en het risico op colorectale kanker. Wanneer alleen gekeken werd naar óf verzadigde vetzuren óf enkelvoudig onverzadigde vetzuren óf meervoudig onverzadigde vetzuren, kon evenmin een verhoogd risico worden aangetoond. En als via subgroepanalyses onderscheid werd gemaakt naar sekse, continent, follow-up-periode en type kanker, traden ook geen significante verschillen op.

Maar kan het ook zijn dat een hoge vetinname juist beschermt tegen (darm)kanker? Muizenstudies lijken daarop te wijzen, want een meta-analyse uit 2016 toonde een anti-tumoreffect aan. Twee jaar later verschenen de resultaten van een onderzoek bij muizen met darmkanker die een vetrijke voeding kregen. Ook hier was de conclusie dat tumorprogressie erdoor kon worden afgeremd.

Beide onderzoeken waren gebaseerd op de uitgangspunten van het ketogene voedingspatroon: een hoog gehalte aan vet, met een lage inname van koolhydraten (en een gematigde inname van eiwit). Achterliggend idee is de beperking van suikers als brandstof voor kankercellen en de beschermende werking van uit vetten gevormde ketonen. Humane studies die de tumorremmende eigenschappen van een hoge vetinname kunnen aantonen, zijn echter nog dun gezaaid.
 

Platform voor voedingsgeneeskunde 1 maart 2019 

Referentie(s)
Kim M, Park K. Dietary Fat Intake and Risk of Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Studies. Nutrients. 2018 Dec 12;10(12). https://www.mdpi.com/2072-6643/10/12/1963/htm

Nakamura K, Tonouchi H, Sasayama A, Ashida K. A Ketogenic Formula Prevents Tumor Progression and Cancer Cachexia by Attenuating Systemic Inflammation in Colon 26 Tumor-Bearing Mice.Nutrients. 2018 Feb 14;10(2). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29443873

Klement RJ, Champ CE, Otto C, Kämmerer U. Anti-Tumor Effects of Ketogenic Diets in Mice: A Meta-Analysis. PLoS One. 2016 May 9;11(5):e0155050. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27159218

darmen-1551430772.jpg