« Voldoende vochtinname vertraagt veroudering»

Gepubliceerd op 28-01-2023

PLATFORM VOOR VOEDINGSGENEESKUNDE JANUARI 2023 
 
Volgens een recente studie gepubliceerd in eBioMedicine zijn mensen die goed gehydrateerd blijven, gezonder en ontwikkelen ze minder chronische aandoeningen, zoals hartziekten, beroertes, dementie, chronische longaandoeningen en diabetes. 
 
De onderzoekers wilden de hypothese toetsen dat verminderde hydratatie de veroudering kan versnellen. Hiertoe analyseerden ze gegevens van de Atherosclerosis Risk in Communities(ARIC) studie, een doorlopend prospectief cohortonderzoek op bevolkingsniveau. Zo verzamelden ze gegevens van meer dan 11.000 volwassenen in de VS over een periode van 30 jaar. Om de hydratatiestatus van de proefpersonen te bepalen, maten de onderzoekers hun serum-natriumgehalte. Als dit getal stijgt, is dat een teken van verminderde vochtinname. Normale serum-natriumwaarden variëren van 135 tot 146 milli-equivalenten per liter (mEq/L).

De auteurs van de studie ontdekten een associatie tussen hogere niveaus van de normaalwaarden van serumnatrium en versnelde biologische veroudering. Zij bepaalden hiertoe de aan- of afwezigheid van aandoeningen zoals ontsteking, metabool syndroom, hart- en vaatziekten en chronische longproblemen. Zo vonden ze bij waarden hoger dan 142 mEq/L een 10-15% hogere kans om biologisch ouder te zijn dan mensen met natriumwaarden tussen 137-142 mEq/L.

Ook stelden ze vast dat bij waarden hoger dan 142 mEq/L de kans op een chronische ziekte zoals perifere slagaderproblemen, diabetes en dementie 64% hoger was. Bij meer dan 144 mEq/L stelden ze zelfs 50% meer kans op biologische veroudering vast in vergelijking met mensen met waarden tussen 137-142 mEq/L. Waarden tussen 138 en 140 mEq/L waren geassocieerd met het laagste risico op chronische aandoeningen.

De auteurs concluderen dat mensen met een nuchter serumnatrium van meer dan 142 mmol/l een verhoogd risico hebben op hogere biologische leeftijd, chronische ziekten en sterfte op jongere leeftijd. Wellicht kan deze drempelwaarde een toepassing vinden in de klinische praktijk om mensen met een verhoogd risico te identificeren. Er zijn nog wel interventiestudies nodig om deze gevonden associatie te bevestigen.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 27 januari 2023

Auteur
Andrea van Vuuren
Referentie(s)
Dmitrieva N I, Gagarin A, Liu D, et al. Middle-age high normal serum sodium as a risk factor for accelerated biological aging, chronic diseases, and premature mortality. EBioMedicine, 2023, p. 104404.

99896131-l-1674912572.jpg