« Risico op vitamine D-intoxicatie: pas op met te veel vitamine D»

Gepubliceerd op 18-10-2022

17 Oct, 2022 Vakblad Natuurlijke en integrale Gezondheidszorg

 

Een vitamine D-deficiëntie komt in Nederland veel voor en dus is het goed om vitamine D aan te vullen door middel van een multi of enkelvoudig vitaminepreparaat. De aandacht voor voldoende vitamine D en ook voor het belang van suppletie met vitamine D neemt toe nu de donkere dagen hun intrede doen en de zon minder schijnt. Ook is een toereikende vitamine D-spiegel in verband gebracht met een betere weerstand tegen Covid-19-infecties. Meer mensen slikken dus vitamine D.

Dit leidt helaas ook tot een toename in het aantal meldingen van vitamine D-intoxicatie. Een vergiftigingsbeeld kan ontstaan als over lange periodes meer dan 50 mcg vitamine D per dag wordt ingenomen, en er GEEN sprake is van een (relatieve) deficiëntie. De Europese Scientific Committee on Food heeft deze 50 mcg als veilige bovengrens vastgesteld.1 De Amerikaanse Food and Nutrition Board stelt een veilige bovengrens vast van 100 mcg vitamine D per dag.

De Gezondheidsraad adviseert voor iedereen een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 10 microgram vitamine D. Alleen mensen van boven de 70 zouden 20 microgram per dag binnen moeten krijgen.2 Vanuit orthomoleculair perspectief worden deze hoeveelheden echter niet altijd als voldoende beschouwd. Zo adviseert het Amerikaanse Linus Pauling Institute dagelijks 50 mcg vitamine D-suppletie aan gezonde volwassenen met het streven naar een vitamine D-spiegel van ten minste (75 nmol/L), waarbij een aanpassing gemaakt dient te worden afhankelijk van de leeftijd, de huidskleur, genetische polymorfismen en de vastgestelde vitamine D-spiegel van de betreffende persoon.3

Hoewel de noodzaak van suppletie bestaat, is een te hoge dosis vitamine D gevaarlijk. Een vitamine D-intoxicatie laat zich moeilijk behandelen en leidt tot schadelijke hypercalciëmie. Bij hoge doses (meer dan 50 mcg per dag gedurende meer dan zes weken), is het zaak eerst de aanvangswaarden vitamine D te meten en deze bloedwaarden gedurende suppletie te blijven monitoren.

Bronvermelding:
1. Scientific Committee on Food tolerable upper intake levels for vitamins and minerals www.efsa.europa.eu/ndatolerableuil.pdf
www.voedingscentrum.nl
3. Vitamin D Linus Pauling Institute Recommendation via lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/vitamin-D

 
 
 
Tags:
 
 
 
 

Fleur Kortekaas - Adjunct-hoofdredacteuris natuurgeneeskundige en klinisch epidemioloog. Ze is als (freelance) auteur, docent en onderzoeker gespecialiseerd in het vakgebied van de complementaire, alternatieve en functionele geneeskunde. In haar werk staan kennisoverdracht en kennisontwikkeling in deze geneeswijzen centraal. Zij levert wetenschappelijke informatiediensten binnen het werkveld.

5731-vitamined1710-web-1666078615.png