« Alcohol goed voor het hart is een mythe»

Gepubliceerd op 29-09-2022

Britse onderzoekers voeren aan dat ook lichte alcoholconsumptie het cardiovasculaire risico verhoogt, terwijl de Britse richtlijnen de consumptie tot 14 eenheden per week toestaan. Ze geven drie verklaringen voor de mythe dat een beetje alcohol goed is voor het hart. De eerste reden is dat niet elke alcoholische drank in een gunstige relatie staat tot hart- en vaatgezondheid.
 
De onderzoekers namen de gegevens van de UK Biobank (bijna 350.000 personen) als uitgangspunt. Op het eerste gezicht lijkt lichte consumptie van alcohol bescherming te bieden aan hart en vaten, vergeleken met geheelonthouders. Maar na ontleding van de resultaten wordt dat verband ontkracht. Zo blijkt dat consumptie van alcohol uit wijn inderdaad een gunstige associatie met cardiovasculaire ziekte heeft, consumptie van alcohol uit bier, cider en sterke drank niet. Dat geeft al aan dat we de beschermende factor niet bij alcohol moeten gaan zoeken.

De tweede reden is dat een gunstige associatie tussen alcohol en hart- en vaatziekte vooral gedreven wordt door een gunstige relatie tussen wijn en ischemische hartziekte, en andere cardiovasculaire aandoeningen niet. De onderzoekers denken dat polyfenolen in wijn eerder dan alcohol dat gunstige verband kunnen verklaren. Ze citeren een onderzoek waaruit blijkt dat wijn gunstige effecten had op de bloedvaten, maar gin niet. In beide gevallen dronken deelnemers dagelijks 30 gram alcohol.

De derde reden is dat geheelonthouding geassocieerd is met langdurige ziekte. Met andere woorden, geheelonthouders doen dat vanwege hun ziekte maar niet omwille van hun gezondheid. Dat kwam ook tot uiting in de cohort van de UK Biobank: geheelonthouders waren ouder, minder actief, hadden een hogere BMI en waren armer.

De onderzoekers wijten het schadelijke effect van alcohol aan ijzerlast. Zelfs een beetje alcohol vermindert de productie van een ijzerbindend proteïne, waardoor ijzer ongecontroleerd begint op te stapelen. Dat zorgt voor bijkomende oxidatieve stress in het lichaam.
 
platform voor Voedingsgeneeskunde

Auteur
Joost Meeusen
Referentie(s)
Schutte R, Smith L, Wannamethee G. Alcohol - The myth of cardiovascular protection. Clin Nutr. 2022; 41(2):348-355 doi:10.1016/j.clnu.2021.12.009 

no-alcohol-1664439506.png