« Relatie frisdrankinname tijdens zwangerschap en ADHD»

Gepubliceerd op 05-07-2022

Relatie frisdrankinname tijdens de zwangerschap en ADHD
 

29 Jun, 2022  ORTHOFYTO  door Cindy de Waard

 

De zwangerschap is een belangrijke eerste periode waarin de gezondheid van een kind gedeeltelijk al geprogrammeerd wordt. Blootstelling aan verschillende stoffen en voedingsmiddelen kan de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden. Frisdrank lijkt één van deze voedingsmiddelen te zijn. Kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap frisdrank heeft gedronken, hebben een grotere kans op AHDH, zo blijkt uit een recent gepubliceerde Noorse studie.

De studie is gebaseerd op de Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study en de Medical Birth Registry of Norway. In deze studies is halverwege de zwangerschap een voedingsvragenlijst voorgelegd aan de deelnemers. Van alle deelnemers werden ook de kinderen in de tijd gevolgd tot zij een leeftijd van acht jaar hadden bereikt. Totaal werden 39.870 kinderen en moeders meegenomen in de analyse. De blootstelling aan frisdrank werd onderverdeeld in vrouwen die dagelijks één glas of meer consumeerden en vrouwen die geen frisdrank dronken. Kinderen die meer dan zes ADHD-symptomen hadden werden geclassificeerd als ‘ADHD’ en kinderen met vijf of minder symptomen als ‘niet-ADHD’. Bij de analyse werd er zo veel mogelijk gecorrigeerd voor allerlei beïnvloedende factoren, zoals de totale energie-inname (vrouwen die frisdrank dronken kregen over het algemeen ook meer calorieën binnen). De onderzoekers vonden een verband tussen de consumptie van frisdrank door de moeder tijdens de zwangerschap en ADHD-symptomen bij de kinderen op een leeftijd van acht jaar. Het absolute risico op ADHD bij kinderen van moeders in de groep die geen frisdrank dronken was 3,4 procent, terwijl dit in de groep frisdrankdrinkers 4,5 procent was. De onderzoekers geven aan dat dit een klein verband is, maar dat het wel om een factor gaat die relatief makkelijk te beïnvloeden is. Het is een effectgrootte die overeenkomt met het verhoogde risico op ADHD bij vroeggeboren kinderen, een risicofactor die algemeen geaccepteerd wordt in de medische wereld.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Kvalvik, L. G., Klungsøyr, K., Igland, J., Caspersen, I. H., Brantsæter, A. L., Solberg, B. S., ... & Haavik, J. (2022). Association of sweetened carbonated beverage consumption during pregnancy and ADHD symptoms in the offspring: a study from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). European journal of nutrition, 61(4), 2153-2166.

6548-frisdrank-web-1657007582.png