« Vitamine D en omega-3 kunnen auto-immuunziekten voorkomen»

Gepubliceerd op 03-03-2022


 
Een studie uit de Verenigde Staten toont aan dat zowel vitamine D als omega-3-vetzuren de kans op het krijgen van een auto-immuunziekte verminderen. De waarde van dit onderzoek, verricht in het kader van de Vitamin D and omega 3 trial (VITAL), blijkt uit het aantal deelnemers van meer dan 25.000 in combinatie met de onderzoeksvorm: een dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT. Het kan het begin zijn van het antwoord op auto-immuunziekten, waarvoor geen bewezen preventiemogelijkheid bestaat.
 
De conclusies in deze studie zijn vooral, maar niet alleen, gebaseerd op het vóórkomen van reumatoïde artritis, spierreuma (polymyalgia rheumatica - PMR), auto-immuun schildklierziekte (ziekte van Hashimoto en ziekte van Graves) en psoriasis. Onder de 25.871 deelnemers waren wat meer vrouwen dan mannen, zij hadden verschillende etnische achtergronden en de gemiddelde leeftijd lag op 67,1 jaar. De follow-up bedroeg 5,3 jaar. Er waren twee onderzoeksarmen, met een vergelijking tussen vitamine D respectievelijk omega-3-verzuren en een placebo. De inname in de ene behandelgroep was 50 mcg vitamine D. In de andere behandelgroep was dat 1.000 mg omega-3-vetzuren, bevattende 460 mg EPA en 380 mg DHA.

Tijdens de hele onderzoeksperiode ontwikkelden 123 personen uit de vitamine D-groep een op basis van medische dossiers aangetoonde auto-immuunziekte, tegenover 155 in de placebogroep. Voor de omega-3-groep waren dat 130 respectievelijk 148 personen. Het verschil in de vitamine D-arm was met 22% statistisch significant. Dat was met een verschil van 15% in de omega-3-arm niet het geval. Wanneer echter ook degenen met een waarschijnlijke, dus (nog) niet door medische dossiers bevestigde auto-immuunziekte werden meegenomen, was er ook bij omega-3 een significant verschil van 18%.

De effecten waren sterker naarmate de suppletie langer duurde. Wanneer alleen werd gekeken naar de laatste drie onderzoeksjaren, lag het aantal bevestigde gevallen van auto-immuunziekte in de vitamine D-arm 39% lager dan bij placebo en in de omega-3-arm 10% lager. Vitamine D en omega-3 tezamen zou resulteren in een verlaging met 30% ten opzichte van alleen placebo. Vanwege de betere werking bij een langere suppletieduur zullen de onderzoekers de deelnemers nog twee jaar langer blijven volgen.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 3 maart 2022 Platform voor Voedingsgeneeskunde

Auteur
Ton Geurtsen
Referentie(s)
Hahn J, Cook NR, Alexander EK, et al. Vitamin D and marine omega 3 fatty acid supplementation and incident autoimmune disease: VITAL randomized controlled trial. BMJ. 2022 Jan 26;376:e066452.
  

vit-d-omega3-1646324872.png