« Darmmicrobioom bij autisme: oorzaak of gevolg?»

Gepubliceerd op 02-12-2021

Platform voor voedingsgeneeskunde 2 december 2021

De resultaten van een nieuwe studie gepubliceerd in Cell doen vermoeden dat de verschillen in het darmmicrobioom die geassocieerd zijn met autisme, het gevolg zijn van kieskeurig eten. Kieskeurig eten is een veel voorkomend kenmerk van autisme. Het zou dus niet de oorzaak zijn van de autismesymptomen.
 
Onderzoek in het verleden wees erop dat autismespectrumstoornis (ASS) gedeeltelijk kan worden verklaard door verschillen in de samenstelling van de darmmicrobiota. Genoemd onderzoek gepubliceerd in Cell suggereert echter dat de link mogelijk andersom werkt.

De onderzoekers analyseerden poepmonsters van 247 kinderen in de leeftijd van 2 tot 17 jaar. De monsters werden verzameld van 99 kinderen met de diagnose ASS, 51 gepaarde niet-gediagnosticeerde broers en zussen, en 97 niet-verwante, niet-gediagnosticeerde kinderen. De proefpersonen waren afkomstig van de Australian Autism Biobank en het Queensland Twin Adolescent Brain Project. De onderzoekers keken naar het volledige genoom van microbiële soorten in plaats van naar korte genetische streepjescodes (zoals bij 16S-analyse). Dit biedt ook informatie op genniveau en geeft een nauwkeuriger weergave van de samenstelling van het microbioom dan 16S-analyse.

De onderzoekers vonden beperkt bewijs voor een directe associatie van autisme met het microbioom. Ze vonden echter wel een zeer significante associatie van autisme met voeding. Een autisme-diagnose bleek geassocieerd met een minder divers voedingspatroon en een slechtere voedingskwaliteit. Bovendien waren metingen van de mate van autistische kenmerken ook gerelateerd aan een minder divers voedingspatroon. Denk dan aan beperkte interesses, sociale communicatieproblemen, sensorische gevoeligheid, impulsief, compulsief en repetitief gedrag, en genetische aanleg voor ASS.

Het lijkt erop dat het hebben van autisme leidt tot beperkte voedingsvoorkeuren. Dit leidt weer tot een lagere microbioomdiversiteit en meer diarree-achtige ontlasting. Een beperking is dat het onderzoek de invloed van het microbioom voorafgaand aan de diagnose ASS niet kan uitsluiten, noch de mogelijkheid dat dieetgerelateerde veranderingen in het microbioom een ​​feedbackeffect op het gedrag hebben. Er zijn momenteel geen vergelijkbare datasets beschikbaar om de bevindingen te bevestigen.

Auteur
Andrea van Vuuren
Referentie(s)
Yap CX, Henders AK, Alvares GA et al. Autism-related dietary preferences mediate autism-gut microbiome associations. Cell, 2021.
 
 

darmmicrobioom-1-1638430106.png