« Profylactisch gebruik aspirine verhoogt kans op darmbloedingen bij ouderen»

Gepubliceerd op 06-11-2020

PLATFORM VOOR VOEDINGSGENEESKUNDE oktober 2020

Klinisch onderzoek laat zien dat 70-plussers die dagelijks 100 mg aspirine gebruikten, 60% meer kans hadden op intestinale bloedingen. Leeftijd en andere risicofactoren verhoogden de kans op een bloeding verder.
 
Wetenschappers gebruikten data verkregen uit de Aspirin in Reducing Events in the Elderly studie (ASPREE), uitgevoerd tussen 2010 en 2017. Hieraan namen 19.114 ouderen deel die 100 mg aspirine of een placebo kregen. Na een follow-up van 4,7 jaar hadden er totaal 264 ernstige bloedingen plaatsgevonden waarbij bloedtransfusie, ziekenhuisopname of operatie noodzakelijk was.

Van de mensen die aspirine gebruikt hadden, kregen 162 mensen een bloeding, waarvan 89 in het bovenste gedeelte van het maag-darmkanaal. In de placebogroep kregen 102 mensen een darmbloeding. De onderzoekers berekenden dat de aspirinegebruikers 60% meer kans hadden op een bloeding in het spijsverteringskanaal. Verdere analyse van de data wees uit dat ook leeftijd, rookgedrag, hypertensie, chronische nierziekten en overgewicht de kans op een maag-darmbloeding vergrootten. Het absolute risico op een bloeding in een periode van vijf jaar was 0,25% voor een 70-jarige die geen aspirine gebruikte tot 5,03% voor een 80-jarige die aspirine gebruikte en waarop aanvullende risicofactoren van toepassing waren.

Het onderzoek kan patiënten en voorschrijvers helpen in het maken van een afweging of profylactisch gebruik van aspirine wenselijk is. Met name 80-plussers met verschillende risicofactoren lopen een klinisch relevant verhoogd risico op een bloeding in het spijsverteringskanaal.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 28 oktober 2020

Ref: Mahady SE, Margolis KL, Chan A et al. Major GI bleeding in older persons using aspirin: incidence and risk factors in the ASPREE randomised controlled trial. Gut. 2020 Aug 3; E-pub

aspirine-1604669047.png