« Blijf thuis bij plotseling reukverlies»

Gepubliceerd op 22-10-2020

Reukverlies (anosmie) is ook zónder smaakverlies een hoogst specifiek symptoom van covid-19; smaakverlies alleen is een stuk minder specifiek.Dat concluderen Britse onderzoekers in hun recente publicatie in PLOS Medicine (2020;17:e1003358). LARA HARMANS

Dat covid-19 reuk- en smaakverlies kan veroorzaken, is bekend. Over de specificiteit van deze symptomen en of ze ook onafhankelijk van elkaar voorkomen is echter minder duidelijkheid.

De onderzoekers hebben daarom uitgezocht wat de serumprevalentie van SARS-CoV-2-antilichamen (IgG, IgM of beide) was bij inwoners van Londen die in de voorgaande maand acute symptomen hadden ervaren van reuk- of smaakverlies, of een combinatie van beide. Het onderzoek vond digitaal plaats in de periode 23 april-14 mei 2020, toen reuk- of smaakverlies nog geen vaststaande symptomen van covid-19 waren.

De 567 deelnemers waren gemiddeld 39,4 jaar (SD: 12,0 jaar) en 69,1% was vrouw. Uit de vragenlijsten die zij hadden ingevuld bleek dat 510 (89,9%) van hen reukverlies hadden ervaren en 509 (89,7%) smaakverlies. 440 deelnemers (77,6%) testten positief op de SARS-CoV-2-vingerpriktest die zij, begeleid op afstand, thuis uitvoerden. Iets meer dan de helft van hen had geen hoestklachten gehad en bijna 40% geen koorts én geen hoest. Reukverlies kwam vaker voor bij deelnemers die positief testten in vergelijking met deelnemers die serumnegatief waren (93,4 vs. 78,7%); smaakverlies kwam in beide groepen even vaak voor (90,2 vs. 89,0%). Vergeleken met deelnemers met alleen smaakverlies, was het bijna 3 keer zo waarschijnlijk dat deelnemers met alleen reukverlies SARS-CoV-2-antilichamen hadden (oddsratio (OR): 2,86; 95%-BI: 1,27-6,36) en zelfs bijna 4 keer voor patiënten met reuk- én smaakverlies (OR: 3,98, 95%-BI: 2,24-7,08).

De onderzoekers adviseren mensen met acute anosmie – dit is te testen door te snuffelen aan knoflook, uien, koffie of parfum – om zich te isoleren en laten testen. Het RIVM vermeldt momenteel als een van de belangrijkste ziekteverschijnselen (en dus reden om je te laten testen): ‘plotseling verlies van reuk en/of smaak’.

Gepubliceerd op 08-10-2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4679
 

neus-1603366259.jpg