« Immuunversterking als wapen tegen infecties»

Gepubliceerd op 11-05-2020

Suppletie in tijden van corona
 
Wat moeten wij doen om minder infectiegevoelig te zijn? En om meer veerkracht te hebben als we toch getroffen worden? Het is in coronatijd een fundamentele vraag waarop wetenschappers uit Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en van het Amerikaanse Linus Pauling Instituut een antwoord trachtten te geven. Hun richtlijnen kunnen niet alleen dienstig zijn bij de huidige pandemie, maar ook bij nieuwe virale bedreigingen waar de wetenschap voor waarschuwt.
 
De laatste maanden is over COVID-19 een groot aantal studies verschenen, maar afgaande op een publicatie in artsentijdschrift Medisch Contact[1] laat de kwaliteit ervan zeer te wensen over. Medische vakbladen krijgen veel artikelen aangeboden die slecht van opzet zijn, van twijfelachtige betrouwbaarheid of afkomstig van niet-wetenschappers dan wel van deskundigen op ander terrein dan coronavirussen. Deels zal dit verklaarbaar zijn door de urgentie van onderzoek dat bijdraagt aan effectieve preventie en behandeling.

Men kan ook een andere invalshoek kiezen. De auteurs van de hier besproken publicatie[2] doen dat door de vraag te stellen hoe wij ons immuunsysteem zo kunnen versterken dat we beter gewapend zijn tegen infecties in het algemeen. En dus ook tegen het virus SARS-CoV-2 dat ons nog lange tijd zal teisteren. Deze vraag kan worden beantwoord op basis van studies die er al waren en onder meer middelen aanreiken tegen de voor COVID-19 kenmerkende luchtweginfecties.

Vanzelfsprekend is het uitgangspunt een gezond voedingspatroon, maar voor een goede immuniteit bepleiten de auteurs aanvullende maatregelen:

Een multivitaminen- en mineralenpreparaat. De auteurs gaan daarbij uit van een samenstelling op basis van 100% van de Amerikaanse aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Deze Recommended Dietary Allowance (RDA) geldt dan voor de vitaminen A, B6, B12, C, D, E en folaat en voor de mineralen zink, ijzer, selenium, magnesium en koper. De stoffen zijn nodig ter ondersteuning van de cellen en weefsels van het immuunsysteem.
Vervolgens: minimaal 200 mg vitamine C en bij ziekte 1 tot 2 gram per dag. Het zijn gebruikelijke, minimale orthomoleculaire hoeveelheden, die vooral tot doel hebben het risico, de ernst en de duur van luchtweginfecties te beperken. De RDA wordt voor vitamine C dus overschreden, maar blijft binnen de gehanteerde Safe Upper Level (SUL).
Dat laatste – meer dan de aanbeveling, minder dan de veilige bovengrens - geldt ook voor vitamine D. Door suppletie kan het risico op acute luchtweginfecties worden verkleind, met een aanbeveling van 50 mcg per dag.
De immuniteit kan worden geschaad door een zinkdeficiëntie, welke bevorderlijk is voor aandoeningen van de luchtwegen. Het advies is dagelijks 8 tot 11 mg.
Omega-3-vetzuren dragen bij aan de bestrijding van inflammatie, ook in de luchtwegen. Inname wordt aangeraden van 250 mg EPA + DHA per dag.
De adviezen worden onderbouwd met onderzoeksliteratuur, die tevens aan de basis heeft gelegen van erkende Europese gezondheidsclaims voor weerstandversterkende stoffen. Ze zijn desondanks de grote afwezige in de adviezen rond virusinfecties in het algemeen en corona in het bijzonder.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 8 mei 2020 Platform voor Voedingsgeneeskunde

Auteur
Ton Geurtsen
Referentie(s)
[1] Henk Maassen. Preprints covid-19: Veel kaf, weinig koren. Medisch Contact 1-5-2020. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/preprints-covid-19-veel-kaf-weinig-koren.htm

[2] Calder PC, Carr AC, Gombart AF, Eggersdorfer M. Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System Is an Important Factor to Protect against Viral Infections. Nutrients. 2020 Apr 23;12(4). https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1181/html 

stop-covid19-1589194255.png