« Groente en fruit als preventie tegen longkanker»

Gepubliceerd op 30-09-2019

Platform voor voedingsgeneeskunde 27 september 2019

Een recente meta-analyse laat opnieuw zien dat ook aan preventie tegen longkanker kan worden gedaan door je gezond te voeden. Zoals bij veel ziektes lijken ook hier groente en fruit de belangrijkste voedingsmiddelen. Uitgezocht is hoe de consumptie daarvan uitpakt voor rokers, in vergelijking met ex-rokers en nooit-rokers. Bovendien is onderscheid gemaakt tussen de verschillen in effect van groente en fruit.
 
Op strottenhoofdkanker na, is de associatie met roken bij geen kankersoort zo groot als bij longkanker. Aangenomen wordt dat het in zo’n 85% van de gevallen de oorzaak is. Dat verklaart echter nog niet de overige gevallen van longkanker. Ook is het onwaarschijnlijk dat matig en/of kortdurend tabaksgebruik van veel rokers een sluitende verklaring zou zijn. Een gebrekkige inname van groenten en fruit komt uit studies naar voren als een andere risicofactor.

Om een totaaloverzicht te verkrijgen, voerden de auteurs een meta-analyse uit van onderzoeken uit medische databases tot juni 2019. Zij gebruikten daarvoor de gegevens van negen prospectieve studies met een follow-up die varieerde van 4 tot 12,9 jaar. De volgende resultaten werden gevonden:

Zowel onder huidige als onder voormalige rokers is er een negatieve correlatie tussen de inname van fruit en de kans op longkanker. Door een extra inname van 100 gram per dag daalt het risico met respectievelijk 5% en 4%. Het verband is er niet voor mensen die nooit gerookt hebben.
Alleen bij rokers bestaat de correlatie tussen een hogere inname van groente en een lagere kans op longkanker. Per dag 100 gram extra betekent een risicovermindering van 3%. Bij voormalige rokers en zij die nooit gerookt hebben, is er geen verband.
Men zou kunnen zeggen dat de auteurs een realistische benadering kiezen door ervan uit te gaan dat niet alle rokers in staat zijn met hun verslaving te breken. Zij zijn daarom gebaat bij voedingsinterventies: "Because smoking is addictive, it is difficult for long-term smokers to quit smoking. Therefore, there is an urgent need for an effective and safe way to reduce the risk of lung cancer among smokers."
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 27 september 2019

Referentie(s)
Wang C, Yang T, Guo XF, Li D. The Associations of Fruit and Vegetable Intake with Lung Cancer Risk in Participants with Different Smoking Status: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Nutrients. 2019 Aug 2;11(8). https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1791/html 

longkanker-groente-fruit-1569823939.jpg