« Geen risico nierstenen hoge dosis Vitamine D»

Gepubliceerd op 21-06-2019

Er is opnieuw een voedingsstof onderzocht op de vraag of een hoge dosis nierstenen kan veroorzaken, namelijk vitamine D. Er blijkt geen bewijs voor te zijn. Verondersteld wordt wel dat hoge doses de opname van calcium te veel stimuleren en zo kunnen leiden tot hypercalciëmie, wat de kans op niersteenvorming verhoogt. Maar voor deze verhoogde calciumbloedspiegel vond men evenmin bewijs.
 
De Vitamin D Assessment (ViDA) studie vond plaats onder 5.110 personen in Auckland, Nieuw-Zeeland. Het onderzoek was bedoeld om de effecten na te gaan van suppletie gedurende meerdere jaren met een maandelijkse dosis van 2.500 mcg vitamine D3. Daarbij werd niet alleen gekeken naar het effect daarvan op cardiovasculaire problemen, luchtweginfecties en valrisico’s of fracturen. Ook zijn gegevens verzameld om de invloed na te gaan op mogelijke hypercalciëmie en niersteenvorming. Daarbij werden de deelnemers verdeeld in twee groepen die ofwel vitamine D ofwel een placebo kregen.

Zowel informatie van de deelnemers over eventuele nierstenen als van ziekenhuisopnames om deze reden werd verzameld. Over de gemiddelde periode van 3,3 jaar dat zij werden gevolgd, ontwikkelden 158 mensen een niersteen. Van hen behoorden er 76 tot de vitamine D-groep en 82 tot de placebogroep. Volgens de ziekenhuisinformatie kregen achttien mensen een niersteen, zeven in de vitamine D-groep en elf in de placebogroep.

Bij jaarlijkse bloedtesten werd onder een subgroep van 8% de calciumbloedspiegel bepaald. In deze groep deed zich geen geval van hypercalciëmie voor onder degenen die vitamine D suppleerden en één onder degenen die een placebo kregen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat hoge doses vitamine D af te raden zijn bij een reeds bestaande hoge bloedspiegel van calcium of bij aanwezigheid van nierstenen. Maar de slotconclusie van deze studie is dat degelijke doses bij gezonde proefpersonen geen invloed hebben, noch op de frequentie van hypercalciëmie noch op de vorming van nierstenen.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 21 juni 2019 Voedingsgeneeskunde 

Referentie(s)
Malihi Z, Lawes CMM, Wu Z, Huang Y, Waayer D, Toop L, Khaw KT, Camargo CA, Scragg R. Monthly high-dose vitamin D supplementation does not increase kidney stone risk or serum calcium: results from a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2019 Apr 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31005969

nierstenen2-1561100364.jpg